2013

Zpráva z IPS regionální konference v Minsku
Ve dnech 5.-8. prosince 2013 proběhla v Minsku regionální konference pořádaná běloruským IPS alumni spolkem. Tématem byl projekt Euroasijské unie představující integraci Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu a dalších zemí postsovětského prostoru a protiváhu Evropské unie.

Velice žhavá diskuze proběhla především o aktuální situaci na Ukrajině a o jejím zapojení
do bezcelní zóny, která je prvním stupněm zmíněné Euroasijské unie. Za český IPS alumni spolek přednesl příspěvek Pavel Pražák, jenž hovořil obecně o integraci a jejím vlivu na vnitrostátní právo členských států a jejich suverenitu.

Na konferenci byli přítomni i zástupci referátu WI4 Bundestagu Mark Bomhof a Mario Schalla. Ti seznámili účastníky konference s chystanými koncepčními změnami programu IPS. Do programu přibyly nové země Blízkého východu a dále Řecko, Turecko a Kypr. Nedošlo však k navýšení počtu stávajících 120 míst, neboť nebylo možné nalézt vyšší počet poslanců ochotných stipendisty přijmout. Z důvodu navýšení počtu účastnických zemí již nebude na každý stát připadat pevný počet míst. Je tedy pravděpodobné, že za Českou republiku bude do budoucna moci čerpat stipendium méně než stávajících pět účastníků. Klíč, podle kterého budou přidělována stipendia, bude spočívat na tzv. regionálním principu. Jak přesně budou země rozřazeny do regionů zatím stanoveno nebylo, s vysokou mírou pravděpodobnosti lze však předpokládat, že Česká republika bude spadat do jednoho regionu se Slovenskem a Maďarskem. Kritériem pro stanovení počtu míst pro určitý region bude mj. i aktivita alumni spolků, zejména pokud je o pořádání regionálních konferencí. Rozdělení míst bude každý rok nově vypočteno. Akce reginálních alumni spolků je Bundestag připraven finančně podpořit až do výše € 10.000.

Příští regionální konference proběhne nejspíše v Kosovu na jaře nadcházejícího roku.

Fotografie z konference zde

Tisková zpráva zde

(Autor: Pavel Pražák)

Komentáře nejsou povoleny.