Přihláška a výběrové řízení

Stipendisté jsou vybíráni ve dvoukolovém výběrovém řízení. Od ročníku 2015 nedisponují účastnické země pevným počtem stipendijních míst, ale je uplatňován tzv. regionální princip. Česká republika byla začleněna do skupiny s Polskem s celkem osmi stipendijními místy.

K ústnímu pohovoru před komisi postupují úspěšní uchazeči z 1. kola, které se koná bez jejich osobní účasti, pouze na základě dodaných písemných podkladů.

Ve výběrové komisi je zastoupen poslanec Spolkového sněmu, zástupce správy Spolkového sněmu, zástupce jedné z berlínských univerzit, zástupce německého velvyslanectví v Praze a zástupce českého IPS alumni spolku.

Rozhodujícím kritériem při výběru jsou velmi dobré znalosti němčiny, všeobecný přehled, orientace v aktuálním politickém dění, mezinárodních a bilaterálních česko-německých  vztazích. Bonusem jsou případné dobrovolnické aktivity.

Přihlášku se všemi potřebnými podklady je třeba dodat do 30. června roku, který předchází začátku stipendia (např. uzávěrka přihlášek pro ročník 2020 byla 30.6.2019).

Podrobné informace (včetně formulářů) jsou dostupné na: https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/tschechien-245058

Zkušenosti stipendistů IPS s výběrovým řízením:

IPS 2011 Zuzana Krejčí:
Výběrová komise klade důraz na pečlivě zpracované písemné podklady. Samotný pohovor proběhl v uvolněné a přátelské atmosféře. Padaly při něm otázky týkající se témat z mého životopisu, mých plánů do budoucna a byly ode mě vyžadovány znalosti struktury Německého spolkového sněmu a politických systémů SRN a ČR. Před ústním kolem bych uchazečům doporučila důkladně se „rozmluvit“, aby se mohli dobře soustředit na obsah pohovoru.

IPS 2011 Terezie Vávrová:
Výběrové řízení bylo v mezích očekávání – tedy těžké, ale obsahově ne zase tolik, aby se na něj po této stránce člověk nezvládl připravit. Stačí si přečíst nějakou publikaci o fungování německého politického systému a především Bundestagu, orientovat se v německém tisku – tedy si přečíst noviny alespoň týden dopředu a vybrat si pár témat, která pročtete detailněji. Jinak se snažit být milý, otevřený a působit klidně.

IPS 2011 Břetislav Ševčík:
Záleží na tom, co je měřítkem náročnosti. Z mého pohledu bylo výběrové řízení přiměřené daným požadavkům. Pokud jde o přípravu, osvěžil jsem si znalosti německého politického systému. Padaly také otázky na aktuální politické dění jak doma tak i v zahraničí, takže je vhodné být v obraze.

Krom toho je dobré být připraven na to, že se můžou ve výběrové komisi objevit i poněkud „ostřejší“ typy. Umět se dostatečně dobře vžít do role výběrové komise je pro výběrové řízení žádoucí.

Budoucím uchazečkám a uchazečům přeji hodně štěstí!

IPS 2012 Irena Dudová:
Příprava na pohovor u mne začala zhruba měsíc dopředu. Webovky Bundestagu, archivy denního tisku, brainstorming vlastního životopisu a motivací do budoucna.

Pětičlenná komise od začátku navodila uvolněnou atmosféru. Padaly dotazy k aktuálním politickým tématům týkajícím se České republiky a Německa či k základním faktům z oblasti fungování Spolkového sněmu. Překvapily mě otázky spojené s EU a pozici České republiky v ní. Neméně se komise zajímala o naše mimouniverzitní aktivity a společenskou angažovanost.

Pohovor se víceméně shodoval s mým očekáváním. Rozhodně není od věci si předem projít výborně zpracované stránky Spolkového sněmu či si pročíst základní údaje o německém politickém systému, kupříkladu na bpb.de (Bundeszentrale für politische Bildung). Plus alespoň měsíc dopředu jako pravidelný rituál: noviny k ranní kávě.

IPS 2012 Petra Kouřimská:
Na výběrové řízení jsem se připravovala intenzivně 14 dní předem – bylo mi jasné, že konkurence bude velká. Jelikož jsem nestudovala politologii, tak jsem si jako první načetla základní data o německém politickém systému. V Goethe institutu jsem narazila na dtv Atlas Politik a mohu jen doporučit. Hodně jsem prostudovala také oficiální stránku Bundestagu, která je logicky členěná a obsahuje veškerá potřebná základní data. Pro orientaci na politické scéně jsem si pročetla i oficiální stránky německých parlamentních stran. Nevynechala jsem i dění na evropské úrovni. Ale hlavně – 14 dní jsem poctivě sledovala zprávy na ČT a ZDF – obě dvě veřejnoprávní stanice mají na internetu uživatelsky přívětivé mediatéky.

Samotný pohovor se pak nesl překvapivě ve velmi uvolněném a příjemném duchu. Naštěstí se komise neptala na bezduché otázky typu „Kde se vidíte za 5 let?“, za což jsem byla velmi vděčná. Pozornost se obracela spíš na fakta („Kolik poslanců má Spolkový sněm?“), aktuální dění („Ve které spolkové zemi se konaly poslední zemské volby?“) či mé dosadavadní aktivity a celkovou motivaci – žádné nemilé překvapení se tedy nekonalo. Nejvíc mne nakonec zaskočila otevřená otázka o tom, co by byly priority mé německo-české politiky, kdybych se stala českou velvyslankyní v Berlíně. Na to byla veškerá moje příprava vážně krátká :)

Komentáře nejsou povoleny.