Průběh stáže

Program probíhá od 1. března do 31. července.

Během svého pobytu se stipendisté seznámí s německým parlamentním systémem, poznají procesy politického rozhodování a získají praktické zkušenosti s prací v jedné z nejdůležitějších německých politických institucí.

Podstatnou část stáže tvoří práce v poslanecké kanceláři. K pracovním úkolům patří rešerše, příprava a zpracování podkladů, vyhotovení tiskových zpráv, dopisů veřejnosti, článků apod. Obvyklá je i účast na různých jednáních a zasedáních.

Kromě toho se stážisté účastní množství vzdělávacích akcí a seminářů po celém Německu a v Bruselu, které pořádá Spolkový sněm ve spolupráci s politickými nadacemi (Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung) a třemi berlínskými univerzitami (Humboldt-Universität, Freie Universität, Technische Universität).

Stážisté jsou současně imatrikulováni na Humboldtově univerzitě. Přednášky a semináře mohou navštěvovat i na dalších dvou berlínských univerzitách.

Během stáže je možné navštívit i poslancův volební obvod.

Zkušenosti a zážitky stipendistů:

IPS 2011 Zuzana Krejčí:
Byla jsem v kanceláři poslankyně Violy von Cramon, která zastupuje několik volebních okrsků v Dolním Sasku. Viola von Cramon je členkou výboru pro záležitosti Evropské unie a ve frakci Bündnis 90/Grüne je mluvčí pro zahraniční vztahy s EU. Dále je členkou ve sportovním výboru a zastupující členkou v zahraničním výboru. Ve sportovní oblasti se věnovala např. problematice obětí dopingu v NDR a tématu mistrovství Evropy 2011 ve fotbale žen. V evropské a mezinárodní oblasti se zabývá evropskou azylovou a migrační politikou, dluhovou krizí v Řecku, Východním partnerstvím EU a zeměmi střední Asie.

Pro mě jako absolventku sinologie bylo zvlášť zajímavé její další téma – Čína. Samostatně jsem pracovala na části vznikajícího position paperu frakce Bündnis 90/Grüne. Dále jsem spolupracovala na přípravě návrhů a podkladů pro schůze, přepisovala audio nahrávku z mezinárodní konference a vytvořila několik powerpointových prezentací. Kromě toho jsem kolegům pomáhala s plněním každodenních drobných úkolů.

Tým Violy von Cramon se skládal ze čtyř odborných pracovníků, jedné studentské pomocné síly, jednoho praktikanta a mě jako stážistky za program IPS. Se svými úkoly i s atmosférou v kanceláři jsem byla spokojená.

IPS 2011 Terezie Vávrová:
Byla jsem v kanceláři poslance Karla Holmeiera (CSU), který je členem Výboru pro evropské záležitosti a Výboru pro dopravu, stavebnictví a rozvoj měst. Jako pravý Bavor se velmi angažuje v projektech spojených s Českou republikou a nesmírně podporuje přeshraniční spolupráci obou zemí.

Náplň práce byla rozličná a rozhodně jsem si nemohla stěžovat na její nedostatek. V podstatě mi prošla rukama celá česko-německá agenda (telefonáty do ČR, domlouvání schůzek, rešerše, jak se k dané problematice staví česká vláda/ministerstva atd.), dále jsem připravovala tzv. námět vystoupení (Sprechzettel) na zasedání pracovní skupiny, základní rešerše a tiskové zprávy. Zpracovávala jsem poštu z volebního obvodu a ve spolupráci s ministerstvy se snažila tazatelům pomoci. Dále jsem připravovala a rozesílala newsletter z kanceláře a přeložila jsem webové stránky do češtiny.

IPS 2011 Břetislav Ševčík:
Byl jsem přidělen poslanecké kanceláři bavorského poslance Heinze Pauly z SPD, který byl již podruhé zvolen za volební okrsek město Augsburg. Je členem výboru pro turismus a výboru pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele. Kromě toho se též zabývá zejména ochranou zvířat. V této souvislosti se ve výboru projednával například opoziční návrh zákazu tradičního, mezinárodně rozšířeného značení koní číselným ožehem.

Náplň mé práce v Bundestagu sahala od doprovázení poslance na různá zasedání a jednání, přípravy podkladů přes klasické asistentské práce v kanceláři až po rešerše, vyřizování dotazů občanů, komunikaci s úřady, vedení prohlídek Bundestagu pro návštěvníky z volebního okrsku apod.

Byla zde také možnost účastnit se různých školení. Jedním takovým, kterého jsem se zúčastnil, byl seminář „Videoprodukce jako prostředek politické komunikace“ uspořádaný pro poslanecké asistenty zemskou skupinou Bavorsko.

Komentáře nejsou povoleny.