Aktivity

IPS alumni spolek v České republice si klade za cíl následující:

 1. udržovat a rozvíjet kontakty mezi bývalými stipendisty
  • pravidelná aktualizace kontaktů
 2. šířit povědomí o programu v České republice
  • prostřednictvím webových stránek
  • informační přednáška na Univerzitě Karlově k IPS programu za účasti členů výběrové komise a zástupců bývalých stipendistů
 3. podílet se na výběrovém řízení IPS programu
  • účast zástupce bývalých stipendistů jako člena výběrové komise na výběrovém řízení
 4. uspořádat setkání s novými stipendisty před zahájením dalšího ročníku
  • na informační setkáním obdrží stipendisté brožurku s tipy k průběhu stáže
  • na setkání navazuje přijetí představiteli Poslanecké sněmovny, popř. zástupci německého velvyslanectví
  • setkání proběhla v letech 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013
 5. udržovat kontakty se Spolkovým sněmem a dalšími
  relevantními institucemi, zejména pak s velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR

  • organizace přijetí nových stipendistů s předsedou Poslanecké sněmovny PČR
  • neformální kontakty s německým velvyslanectvím
  • recepce na německém velvyslanectví při příležitosti výběrového řízení
 6. navázat a rozvíjet kontakty s ostatními alumni spolky, informovat se o aktivitách, popř. spolupracovat na projektech
  • účast na kolokviu v Berlíně, diskuse k IPS aktivitám a možnostem spolupráce, informování o novinkách v IPS programu
  • vznik polské verze informační brožurky pro IPS stipendisty v roce 2010 na základě české předlohy
  • účast na IPS konferencích (např. konference zemí V4 na podzim 2011 ve Varšavě)
 7. informovat o přednáškách, akcích, seminářích apod. s německou tematikou
  • rozesílání newsletteru německého velvyslanectví
  • informování o pořádaných akcích s německou tematikou (odborné přednášky apod.)
 8. navázat a udržovat kontakty s ostatními alumni spolky v ČR
  • např. Alexander Humboldt Stiftung, DAAD

Komentáře nejsou povoleny.