2015

Červenec
Dne 2. července 2015 proběhlo oficiální přijetí IPS stipendistů předsedou Spolkového sněmu Dr. N. Lammertem. Více zde.

2015

!!! Prodloužení uzávěrky přihlášek !!!
Termín pro odevzdání přihlášek pro IPS program 2016 byl prodloužen do 31. července 2015. Více na webové stránky německého velvyslanectví v Praze zde

2015

IPS stipendijní večer a IPS kolokvium
Ve čtvrtek 18. června 2015 proběhl v Bundestagu tradiční IPS stipendijní večer spojený s prezentací jednotlivých zemí.

Druhý den probíhala diskuse o změnách IPS programu. Od příštího roku budou stipendisté podepisovat tzv. IPS chartu shrnující základní principy programu.

Poslední den setkání se diskutovalo mj. o práci alumni spolků a proběhlých a plánovaných alumni konferencích (Rusko 2015).

Fotky zde

2015

Stipendijní program v Poslanecké sněmovně PČR – detailní informace
Poslanecká sněmovna PČR vypisuje druhý ročník dvouměsíčního stipendia určeného německým zájemcům. Program bude zahájen 1. října 2015 a potrvá do 30. listopadu 2015. Uzávěrka přihlášek je 10. června 2015. Záštitu nad programem převzal předseda Poslanecké sněmovny PČR pan Hamáček.

Část stipendia bude tvořit práce v poslanecké kanceláři, němečtí stipendisté se dále seznámí s chodem parlamentní správy (např. s prácí Parlamentního institutu). Stipendisté dostanou možnost poznat parlamentní procesy a získat vhled do parlamentní práce. V rámci stipendia budou organizovány i přednášky ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a Vysokou školou ekonomickou. Kromě toho budou mít možnost se zapsat i na další přednášky pořádané UK.

Uzávěrka přihlášek: 10.6.2015
Termín: 1.10.-30.11.2015
Počet německých stipendistů: 2
Požadavky: německá státní příslušnost, bakalářské vysokoškolské vzdělání, základy češtiny, věk do 30-ti let
Stipendium: 10.000 CZK
Formulář/více informací: www.psp.cz/praktikum
Kontakt: praktikum@psp.cz
Infoblatt: Infoblatt

2015

Stipendijní program v Poslanecké sněmovně PČR
Článek o stipendijním programu v Poslanecké sněmovně PČR zde ke čtení.