STÁŽ V BUNDESTAGU

IPS: Internationales Parlaments-Stipendium

IPS je zkratka pro Mezinárodní parlamentní stipendium (Internationales Parlaments-Stipendum). V rámci IPS programu Německý spolkový sněm (Bundestag) uděluje kolem 100 stipendií pro mladé vysokoškolské absolventy z 50 zemí světa včetně České republiky. Program probíhá každoročně od 1. března do 31. července a je určen všem vzdělaným, zvídavým a otevřeným lidem, kteří jsou ve svých zemích společensky aktivní a zasazují se o rozvoj demokratických hodnot. Přihlášky jsou zpravidla otevřené v průběhu léta předcházejícího roku.

Všechny obecné informace o programu najdete na webové stránce Bundestagu. Podívejte se na reportáž ČT a pokud budete mít otázky, neváhejte se obrátit na náš alumni spolek.

Jak probíhá výběrové řízení

Většina z bývalých účastnic a účastníků vystudovala humanitní obory a jejich profesní uplatnění jsou velmi různorodá – od práce v diplomacii a mezinárodních a evropských institucích přes akademickou půdu a žurnalistiku k soukromé sféře.

Výběrové řízení je dvoukolové a uplatňuje se v něm tzv. regionální princip. Česká republika je začleněna do skupiny s Maďarskem a Slovenskem s celkem osmi stipendijními místy.

K ústnímu pohovoru před komisi postupují ti nejúspěšnější z 1. kola, které se koná bez osobní účasti, pouze na základě dodaných písemných podkladů.

Ve výběrové komisi jsou po jedné osobě zastoupeny tyto instituce: Bundestag, správa Bundestagu, jedna ze tří berlínských univerzit, německé velvyslanectví v Praze a také náš alumni spolek.  

Rozhodujícím kritériem při výběru jsou kromě ukončeného bakalářského studia také velmi dobré znalosti němčiny (alespoň B2), všeobecný přehled, orientace v aktuálním politickém dění, německém politickém systému a mezinárodních a česko-německých  vztazích. Bonusem jsou případné dobrovolnické aktivity.

Přihlášku se všemi potřebnými podklady je třeba obvykle dodat do konce července. Všechny aktuální pokyny včetně formulářů jsou k dispozici na stránkách Bundestagu.

Jak probíhá stáž

Program probíhá od 1. března do 31. července.

Bundestag hradí ubytování, zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti a také cestu z/do Berlína na začátku/konci stipendia. Měsíční stipendium činí 700 EUR (rok 2023).

Před začátkem programu je v Praze organizováno informační setkání, jehož obsahem jsou praktické tipy ke stáži.

Během svého pobytu se stipendistky a stipendisté seznámí s německým parlamentním systémem, poznají procesy politického rozhodování a získají praktické zkušenosti s prací v jedné z nejdůležitějších německých politických institucí.

Podstatnou část stáže tvoří práce v poslanecké kanceláři. K pracovním úkolům patří rešerše, příprava a zpracování podkladů, vyhotovení tiskových zpráv, dopisů veřejnosti, článků apod. Obvyklá je i účast na různých jednáních a zasedáních.

Kromě toho se stážistky a stážisté účastní množství vzdělávacích akcí a seminářů po celém Německu a v Bruselu, které pořádá Bundestag ve spolupráci s politickými nadacemi (Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung) a třemi berlínskými univerzitami (Humboldt-Universität, Freie Universität, Technische Universität).

IPS účastnice a účastníci jsou současně imatrikulováni na jedné ze tří berlínských univerzit. Přednášky a semináře mohou navštěvovat i na dalších dvou. Během stáže je možné navštívit i poslancův volební obvod.