STIPENDIUM V PSP ČR

Češi v Bundestagu, Němci ve Sněmovně

Českou obdobou IPS je i dvouměsíční stipendium v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Stipendium je určené německým studujícím. Část tvoří práce v poslanecké kanceláři. Stipendistky a stipendisté z Německa se také seznámí s chodem parlamentní správy (např. s prací Parlamentního institutu). Dostanou možnost poznat parlamentní procesy a získat vhled do parlamentní práce. V rámci stipendia se organizují přednášky ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a Vysokou školou ekonomickou. Kromě toho je možnost se zapsat i na další přednášky pořádané UK.

Kontaktwww.psp.cz/praktikum
E-mail: praktikum@psp.cz