IPS ALUMNI

Češi a Češky jsou součástí IPS programu od začátku 90. let, pro spoustu z nás byla účast životním zážitkem. Nejenom kvůli pracovním a odborným zkušenostem, které jsme mohli v Berlíně sbírat, ale taky kvůli přátelstvím, která jsme vytvořili a která od té doby trvají.

V roce 2019 jsme se rozhodli naše vztahy formalizovat a založili jsme oficiální spolek IPS Alumni Tschechien z.s.. V rámci spolku udržujeme a rozvíjíme kontakty, rozšiřujeme povědomí o IPS, spravujeme tento web, podílíme se na výběrovém řízení a podporujeme nové stipendistky a stipendisty na začátku každého ročníku.

Většina z bývalých účastnic a účastníků vystudovala humanitní obory a naše profesní uplatnění jsou velmi různorodá – od práce v diplomacii a mezinárodních a evropských institucích přes akademickou půdu a žurnalistiku k soukromé sféře.

Alumni jsou srdečně zvaní ke členství ve spolku. Přihlásit je možné se prostřednictvím našeho mailu info@ips-alumni.cz.