Jak probíhá stáž

Program probíhá od 1. března do 31. července.

Bundestag hradí ubytování, zdravotní a úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti a také cestu z/do Berlína na začátku/konci stipendia. Měsíční stipendium činí 700 EUR (rok 2023).

Před začátkem programu je v Praze organizováno informační setkání, jehož obsahem jsou praktické tipy ke stáži.

Během svého pobytu se stipendistky a stipendisté seznámí s německým parlamentním systémem, poznají procesy politického rozhodování a získají praktické zkušenosti s prací v jedné z nejdůležitějších německých politických institucí.

Podstatnou část stáže tvoří práce v poslanecké kanceláři. K pracovním úkolům patří rešerše, příprava a zpracování podkladů, vyhotovení tiskových zpráv, dopisů veřejnosti, článků apod. Obvyklá je i účast na různých jednáních a zasedáních.

Kromě toho se stážistky a stážisté účastní množství vzdělávacích akcí a seminářů po celém Německu a v Bruselu, které pořádá Bundestag ve spolupráci s politickými nadacemi (Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung) a třemi berlínskými univerzitami (Humboldt-Universität, Freie Universität, Technische Universität).

IPS účastnice a účastníci jsou současně imatrikulováni na jedné ze tří berlínských univerzit. Přednášky a semináře mohou navštěvovat i na dalších dvou. Během stáže je možné navštívit i poslancův volební obvod.