Jak probíhá výběrové řízení

Většina z bývalých účastnic a účastníků vystudovala humanitní obory a jejich profesní uplatnění jsou velmi různorodá – od práce v diplomacii a mezinárodních a evropských institucích přes akademickou půdu a žurnalistiku k soukromé sféře.

Výběrové řízení je dvoukolové a uplatňuje se v něm tzv. regionální princip. Česká republika je začleněna do skupiny s Maďarskem a Slovenskem s celkem osmi stipendijními místy.

K ústnímu pohovoru před komisi postupují ti nejúspěšnější z 1. kola, které se koná bez osobní účasti, pouze na základě dodaných písemných podkladů.

Ve výběrové komisi jsou po jedné osobě zastoupeny tyto instituce: Bundestag, správa Bundestagu, jedna ze tří berlínských univerzit, německé velvyslanectví v Praze a také náš alumni spolek.  

Rozhodujícím kritériem při výběru jsou kromě ukončeného bakalářského studia také velmi dobré znalosti němčiny (alespoň B2), všeobecný přehled, orientace v aktuálním politickém dění, německém politickém systému a mezinárodních a česko-německých  vztazích. Bonusem jsou případné dobrovolnické aktivity.

Přihlášku se všemi potřebnými podklady je třeba obvykle dodat do konce července. Všechny aktuální pokyny včetně formulářů jsou k dispozici na stránkách Bundestagu.